3 x 30 ml WPS + HCL + DMSO

90,00


Deze set wordt geleverd met 9 druppelpipetten ter eventuele vervanging van de druppeldoppen in de kleuren 3 x wit, 3 x zwart en 3 x rood.

Discount set WPS essentiele chemicalieën:
Natriumchloriet en Zoutzuur.
PRIJS INCLUSIEF VERZENDKOSTEN BIJ VERZENDING IN NEDERLAND.

Inhoud:
3 x 30 ml WPS – natriumchloriet oplossing 25%
3 x 30 ml WPS – zoutzuur 4-5% *
3 x 30 ml WPS – DMSO
* Ervaring leert dat geadverteerde samenstelling van ingredienten van leveranciers niet altijd kloppen. Percentage van zoutzuur wordt derhalve per batch vastgesteld.

Verpakking

Glazen flessen met druppeldoppen met kindveilige sluiting. Flesjes zijn voorzien van een gevarendriehoek voor blinden en slechtzienden. Producten worden verpakt in plastic ritssluitingszakken, oververpakt in een stevige kartonnen doos, gevuld met biologisch afbreekbare vulling, rondom dichtgetaped voor extra stevigheid en om lekken te voorkomen in geval van schade.

Betalingen en verzending
Verzendkosten inclusief bij levering in Nederland. Selecteer uw land en zorg ervoor dat de verzendkosten worden toegevoegd aan het totale verschuldigde bedrag. Bestellingen worden dezelfde of de volgende dag verzonden, afhankelijk van uw wijze van betaling en tijd van bestellen.

Informatie
Email Steven met info@wps.care voor meer informatie.
Bedankt voor je bestelling!

Category:

Description

Sodiumchlorite 25%

Icon_EVE-EUD
    

Danger

H271-H301-H310-H314-H373-H410-EUH032-EUH071

P220 P280 P301+P330+P331 P303+P361+P353 P304+P340 P305+P351+P338 P310

Possible consequences: are harmful to aquatic organisms, poisonous or very poisonous, acute or with long-lasting effect. Safety: only dispose of with hazardous waste, never dispose of in the environment.

 

Empirical formula NaClO2
Molar mass (M) 90,44 g/mol
Melting point (mp) 180 °C
ADR 5.1 II
WGK 2
CAS No. [7758-19-2]
EG-Nr. 231-836-6
UN-Nr. 1496

Download: safety data sheet

Sodiumchlorite SDB-4352-NL-NL
Huydrochloric acid SDB-4625-BE-NL
DMSO SDB-7815-BE-NL

Hydrochloric acid, 4-5%

Icon_EVE-EUD

Danger

H290
P234 P390
may be corrosive to metals
keep only in original packaging, absorb spillage to prevent material damage
HCl, Hydrogen chloride
Empirical formula HCl
Molar mass (M) 36,46 g/mol
Density (D) 1,04 g/cm³
Boiling point (bp) >85 °C
ADR 8 II
WGK 1
CAS No. [7647-01-0]
EG-Nr. 231-595-7
UN-Nr. 178


Dimethyl sulphoxide (DMSO) ≥99,99 %

DMSO
Empirical formula C2H6OS
Molar mass (M) 78,13 g/mol
Density (D) 1,1 g/cm³
Boiling point (bp) 189 °C
Flash point (flp) 87 °C
Melting point (mp) 18,5 °C
WGK 1
CAS No. [67-68-5]
EG-Nr. 200-664-3
Hazard statements

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Safety recommendations

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 Beschermende handschoenen/oog­bescherming dragen.

Precautions – response

P303+P361+P353
P304+P340
P305+P351+P338
P312

Waarschuwing

H226, H319, H335
flammable liquids, serious eye damage / eye irritation specific target organ toxicity – single exposure (respiratory tract irritation/

Download: Safety Data Sheet
DMSO SDB-7815-BE-NL