3 x 30 ml DMSO

35,00


Deze set wordt geleverd met 3 druppelpipetten in de kleur zwart, ter eventuele vervanging van de druppeldoppen met kindveilige sluiting.

Discount set WPS essentiele chemicalieën:
DMSO / Dimethylsulfoxide
PRIJS INCLUSIEF VERZENDKOSTEN BIJ VERZENDING IN NEDERLAND.

Inhoud:
3 x 30 ml DMSO

Verpakking

Glazen flessen met druppeldoppen met kindveilige sluiting. Flesjes zijn voorzien van een gevarendriehoek voor blinden en slechtzienden. Producten worden verpakt in plastic ritssluitingszakken, oververpakt in een stevige kartonnen doos, gevuld met biologisch afbreekbare vulling, rondom dichtgetaped voor extra stevigheid en om lekken te voorkomen in geval van schade.

Betalingen en verzending
Verzendkosten inclusief bij levering in Nederland. Selecteer uw land en zorg ervoor dat de verzendkosten worden toegevoegd aan het totale verschuldigde bedrag. Bestellingen worden dezelfde of de volgende dag verzonden, afhankelijk van uw wijze van betaling en tijd van bestellen.

Informatie
Email Steven met info@wps.care voor meer informatie.
Bedankt voor je bestelling!

Category:

Description

Dimethyl sulphoxide (DMSO) ≥99 %

DMSO
Empirical formula C2H6OS
Molar mass (M) 78,13 g/mol
Density (D) 1,1 g/cm³
Boiling point (bp) 189 °C
Flash point (flp) 87 °C
Melting point (mp) 18,5 °C
WGK 1
CAS No. [67-68-5]
EG-Nr. 200-664-3

Gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen – preventie

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 Beschermende handschoenen/oog­bescherming dragen.

Voorzorgsmaatregelen – reactie
P303+P361+P353
P304+P340
P305+P351+P338
P312

Waarschuwing

H226, H319, H335
flammable liquids, serious eye damage / eye irritation specific target organ toxicity – single exposure (respiratory tract irritation/

Download: veiligheidsinformatieblad
DMSO SDB-7815-BE-NL