3 x 30 ml WPS + HCL

60,00Let op! Deze set wordt geleverd met 6 gratis druppelpipets in de kleuren van de kindveilige doppen op de flesjes: 3 wit en 3 x zwart

Discount set WPS essentiele chemicalieën:

Natriumchloriet en Zoutzuur / Sodiumchlorite + Hydrochloric Acid
PRIJS INCLUSIEF VERZENDKOSTEN BIJ VERZENDING IN NEDERLAND.

Inhoud:
3 x 30 ml WPS – natriumchloriet oplossing 25%
3 x 30 ml WPS – zoutzuur 4-5% *
* Ervaring leert dat geadverteerde samenstelling van ingredienten van leveranciers niet altijd kloppen. Percentage van zoutzuur wordt derhalve per batch vastgesteld.

Verpakking

Glazen flessen met druppeldoppen met kindveilige sluiting. Flesjes zijn voorzien van een gevarendriehoek voor blinden en slechtzienden. Producten worden verpakt in plastic ritssluitingszakken, oververpakt in een stevige kartonnen doos, gevuld met biologisch afbreekbare vulling, rondom dichtgetaped voor extra stevigheid en om lekken te voorkomen in geval van schade.

Betalingen en verzending
Verzendkosten inclusief bij levering in Nederland. Selecteer uw land en zorg ervoor dat de verzendkosten worden toegevoegd aan het totale verschuldigde bedrag. Bestellingen worden dezelfde of de volgende dag verzonden, afhankelijk van uw wijze van betaling en tijd van bestellen.

Informatie
Email Steven met info@wps.care voor meer informatie.
Bedankt voor je bestelling!

Category:

Description

Natrium Chloriet Oplossing, 25%
Sodium Chlorite Solution, 25%

Icon_EVE-EUD
    

Gevaar

H271-H301-H310-H314-H373-H410-EUH032-EUH071
P220 P280 P301+P330+P331 P303+P361+P353 P304+P340 P305+P351+P338 P310
Mogelijke gevolgen: zijn voor waterorganismen schadelijk, giftig of zeer giftig, acuut of met langdurige werking. Veiligheid: alleen met gevaarlijk afval afvoeren, in geen geval in het milieu laten terechtkomen.


Empirische formule NaClO2
Molaire massa (M) 90,44 g / mol
Smeltpunt (mp) 180 ° C
ADR 5.1 II WGK 2
CAS nr. [7758-19-2]
EG-Nr. 231-836-6
VN-Nr. 1496

Download: veiligheidsinformatieblad
Natriumchloriet SDB-4352-NL-NL
Zoutzuur SDB-4625-BE-NL

Zoutzuur 5%
Hydrochloric acid, 5%

Icon_EVE-EUD

Gevaar

H290
P234 P390
kan bijtend zijn voor metalen
alleen in originele verpakking bewaren,
gemorste stof absorberen om materiële schade te voorkomen
HCl, waterstofchloride
Empirische formule HCl
Molaire massa (M) 36,46 g / mol
Dichtheid (D) 1,04 g / cm³
Kookpunt (kookpunt)> 85 ° C
ADR 8 II WGK 1
CAS nr. [7647-01-0]
EG-Nr. 231-595-7
VN-Nr. 178
may be corrosive to metals
keep only in original packaging, absorb spillage to prevent material damage
HCl, Hydrogen chloride
Empirical formula HCl
Molar mass (M) 36,46 g/mol
Density (D) 1,04 g/cm³
Boiling point (bp) >85 °C
ADR 8 II
WGK 1
CAS No. [7647-01-0]
EG-Nr. 231-595-7
UN-Nr. 178